Najbliższego miotu spodziewamy się pod koniec 2023r.