Najbliższego miotu spodziewamy się w drugiej połowie 2022r.